Užitočné informácie

Zmena poisťovne PZP

Dôvody pre zmenu poisťovne je viacero ako napríklad:

 • pomer cena kvalita
 • výpoveď poistnej zmluvy
 • zmena majiteľa motorového vozidla
 • vyradenie motorového vozidla
 • krádež motorového vozidla
 • úplná škoda motorového vozidla

Nech je už Váš dôvod akýkoľvek poradíme Vám ako čo najjednoduchšie uskutočniť výpoveď povinného zmluvného poistenia.

Kedy a ako doručiť výpoveď povinného zmluvného poistenia?

Výpoveď povinného zmluvného poistenia je potrebné doručiť do poisťovne najneskôr 6.týždňov pred výročným dňom a to dvomi spôsobmi buď osobne na ktorejkoľvek pobočke poisťovne alebo písomne prostredníctvom slovenskej pošty doporučeným listom do vlastných rúk.

Čo musí obsahovať výpoveď povinného zmluvného poistenia?

 • Identifikačné údaje poistenca
 • Údaje o motorovom vozidle
 • Číslo poistnej zmluvy
 • Dôvod výpovede poistenej zmluvy

Pre jednoduchosť pre Vás pripravili všeobecnú výpoveď PZP na stiahnutie.

Následne si viete prostredníctvom portálu PZP5.sk vypočítať a uzatvoriť s okamžitou platnosťou povinné zmluvné poistenie.

Výpoveď poistnej zmluvy musí byť podpísaná poistníkom a doručená najneskôr 6. týždňov pred ukončením súčasnej poistnej zmluvy.

Kupujeme ojazdené auto

V súčasnosti sa na trhu jazdených vozidiel nachádza tisícky áut, výber Vášho vysnívaného by nemal byť žiaden problém alebo áno? Štatistiky na Slovensku uvádzajú, že na trhu sa nachádza viac ako 100-tisíc vozidiel s nelegálne zmenenou identitou. Hovorí sa, že z auta sa tešíme dvakrát, keď ho kúpime a keď ho predáme. Dôležité je uvedomiť si nielen čo chceme, ale aj to čo skutočne potrebujeme. Vyhneme sa tým nepríjemnému predaju ihneď po kúpe. Nenechajte sa však zlákať na výhodnú kúpu, ktorú ste v skutočnosti ani nepotrebovali.

Kúpa ojazdeného auta nie je riziková ak poznáme pár pravidiel

1. Laická kontrola

Pôvod vozidla – Každé dve hodiny je v Slovenskej republike ukradnutý automobil. Preverte si či to nie je práve ten Váš v evidencií odcudzených vozidiel prostredníctvom web stránky ministerstva vnútra SR.

Kontrola identifikátorov vozidla – podľa identifikátorov zistíte či sú údaje v aute zhodné s údajmi uvedenými v technickom preukaze. Je vhodné vykonať kontrolu roku výroby. Napríklad na bezpečnostných pásoch, sklách, klimatizácií, agregátoch a ABS...Ak majú všetky sklá rovnaké číslo potom je všetko v poriadku, pokiaľ nie v tom prípade sa môže jednať o výmenu skiel, ale aj o haváriu. Na bezpečnostných pásoch môžeme nájsť jednoduché označenie dátumu na látkovej nášivke alebo na plastovom štítku v dolnej časti ukotvenia bezpečnostného pásu.

VIN – je tzv. rodné číslo automobilu, jeho výmena a sfalšovanie je pomerne dosť nákladná, tak ho určite skontrolujte či nie je neodporne narazení alebo či s ním nebolo manipulované. VIN číslo sa musí sa zhodovať s číslom o osvedčení vozidla.

Výrobný štítok výrobcu - Najčastejšie ho nájdeme v motorovom priestore alebo na stĺpiku vozidla. Skontrolujte všetky údaje, ktoré sa opäť musia zhodovať s osvedčením o evidencií vozidla. Ak štítok chýba alebo je natrhnutý, tak je pravdepodobnosť, že z automobilom nie je niečo v poriadku, čo je ale dôležitejšie bez tohto Vám Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie nemusí auto prihlásiť.

Výrobné číslo motora a typ – tieto údaje nájdeme vyrazené na bloku motora. Opäť ich porovnáme s číslom o evidencií vozidla. Ak je číslo motora poškodené, zle vyrazené alebo sú tam viditeľné známky manipulácie auto nekupujte.

Online kontrola vozidla – na webovej stránke autotracer.sk po zadaní VIN čísla si viete skontrolovať:

 • Časový vývoj stavu tachometra
 • Rok výroby
 • Kontrola odcudzenia auta v Českej aj Slovenskej republike
 • Kontrola leasingu v Českej aj Slovenskej republike
 • Záznam servisných úkonov
 • Záznam o poškodení vozidla
 • Záznamy o predaji vozidla
 • Technický popis
 • Kontrola identifikátorov

Nesplatený leasing – keďže v Slovenskej republike je množstvo leasingových spoločností neostáva Vám nič iné len ich všetky obtelefonovať či dané auto nie je predmetom leasingu. Je to, ale pomerne dosť zložitý proces buď Vám informáciu nebudú chcieť poskytnúť alebo daná leasingová spoločnosť už jednoducho neexistuje. Čiastočne informáciu nájdete aj na registervozidiel.sk

Záložné právo – ak sa ručí autom s istotou to viete nájsť na centrálnom registri záložných práv notar.sk

2. Odborná kontrola identifikátorov vozidla prebieha:

Administratívna kontrola vozidla

 • Overenie pôvodnosti dokladov vozidla t.j. osvedčenie o evidencií vozidla, technický preukaz
 • Overenie správnosti údajov v dokladoch vozidla
 • Rozkódovanie čísla VIN za účelom kontroly VIN ku skutočnému vozidlu
 • Overenie VIN čísla či bolo takéto číslo VIN vôbec vyrobené

Kontrola hrúbky laku karosérie

 • Kontrola technológie lakovania pomocou ktorej sa zisťujú prípade opravy skryté pod vrstvou farby
 • Detailné meranie v okolí VIN čísla za účelom zistenia zvaru na dielci

Kontrola originality identifikátorov

Pôvodnosť a originalita sa kontroluje pri všetkých identifikačných štítkov, nálepiek, kódov, VIN čísla, kódy skiel, bezpečnostných pásov a ostatné diely označené dátumom

Fotodokumentácia

Prebieha podrobná fotodokumentácia spravidla 30 detailných fotografií, ktoré zachytávajú skutočný stav vozidla a jeho identifikátorov

3. Čo zistíme voľným okom

Po kontrole výrobných štítkov a samolepiek sa dostávame ku kontrole laku. Farbu a odtieň laku skontrolujeme za denného svetla alebo pod žiarivkami. Sledujeme stopy brúsenia hrany svetiel, smerových svetiel, tesnenie okolo okien. Pozrite sa na lak v skrutkách, ktorý spája jednotlivé časti karosérie či nie je poškodený. Skontrolujme interiér a to čalúnenie a mieru jeho poškodenia. Taktiež sa pozrieme na brzdy, spojky a riadiace páky. Taktiež podľa miery opotrebenia viete zistiť približný počet najazdených kilometrov nad 250.000 km by tieto komponenty mali byť značne opotrebované do 50.000 km by mala byť určite nižšia miera opotrebenia. Nesmieme zabudnúť ani na prístrojovú dosku pod ktorou vieme zistiť či auto nebolo zatopené. Kontrola základných častí ako napr. či svietia všetky svetlá a to aj brzdové a smerové by mala byť samozrejmosťou. Klimatizáciu vyskúšať aj počas skúšobnej jazdy. Nemalo auto vystrelené airbegy? Aj na toto si treba dávať pozor zistíte to pri zlom usadený samotného airbegu, ale aj pri pretočení kľúčika. Nezabudnúť aj na kontrolu motora, kolesá, pneumatiky, brzdy, tlmiče, výfukový systém a samozrejmosťou je taktiež skúšobná jazda a na kúpu auta si ponechajte dostatočný časový priestor.

Kupujeme auto v zahraničí

Ak už ste sa rozhodli z akéhokoľvek dôvodu kúpiť auto v zahraničí, v jednej z členských štátov EÚ a doviesť vozidlo na Slovensko venujte tomu dostatočnú pozornosť. Dôležité je vedieť, že ako kupujúci ste povinný zaplatiť daň štátu, aj napriek tomu, že ste ju už uhradili v krajine, kde ste auto kúpili. Preto máme pri kúpe nového auta z iného členského štátu EÚ povinnosť zo Zákona o DPH podať daňové priznanie. Je k nemu potrebné priložiť aj úradne overenú kópiu dokladu o kúpe nového vozidla. Túto povinnosť si musíme splniť do siedmich dní od jeho nadobudnutia. Ak tak neurobíme, vystavujeme sa riziku ďalších poplatkov za nedodržanie litery zákona.  Po podaní daňového priznania a odvedení dane je potrebné vyžiadať si z daňového úradu potvrdenie o zaplatení DPH z nadobudnutia nového dopravného prostriedku. Potrebujeme ho predložiť pri registrácii nového auta do evidencie motorových vozidiel.

Riešime dopravnú nehodu

Privolajte políciu ak:

 • sa pri dopravnej nehode zraní alebo usmrtí človek
 • vecná škoda podľa Trestného zákona viac ako 3.990 eur
 • bola poškodená cestná komunikácia, unikajú nebezpečné veci
 • nedôjde k dohode medzi účastníkmi
 • je vodič vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky
 • účastníkom dopravnej nehody nie je zrejmý jej priebeh

Vyplňte záznam o dopravnej nehode nezabudnite, aby to podpísali obaja účastníci nehody. Taktiež je potrebné uviesť vinníka nehody.

Telefonicky nahláste vzniknutú škodovú udalosť príslušnej poisťovne. V prípadoch, kde Vaše motorové vozidlo je nepojazdné využite pomoc asistenčnej služby príslušnej poisťovne. Odporúčam nafotiť si všetky poškodené časti vozidla. Pozor záznam o dopravnej nehode nie je možné dodatočne meniť a ani dopĺňať. Preto, ak niečomu nerozumiete poprípade s niečím nesúhlasíte zaznačte túto skutočnosť. V časti dokumenty Poisťovne nájdete všetky potrebné tlačivá jednotlivých poisťovní.

Kontakty pre nahlásenie škodovej udalosti.

Predávame ojazdené vozidlo

Auto aj napriek niekoľko ročnému používaniu nestráca na hodnote. Taktiež veľa ľudí si zakúpi auto, ktoré je o pár tisíc eur lacnejšie ako to nové. Máte na výber viacero možností jeho predaja. Ako súkromná osoba ho môžete predať pomocou inzerátov, či už v tlačenej alebo v elektronickej podobe. Taktiež si viete vybrať s množstva autobazárov. Je potrebné opýtať sa samého seba, aké auto by ste chceli vidieť, ak by ste o kúpu auta mali záujem práve Vy. Dôležitý je prvý dojem v podobe čistého auta a taktiež odstráňte z interiéru všetky nepotrebné veci. Skontrolujte a doplňte prevádzkové kvapaliny ako olej chladiacu zmes a tiež vodu do ostrekovača. Doma nezabudnite všetky potrebné doklady tiež kľúče vrátane náhradných. Pri návšteve bazára bude potrebné vyplniť formulár v ktorom je potrebné uviesť aj Závady vozidla. V inzeráte nezabudnúť vyplniť všetky potrebné informácie o vozidle. Taktiež je dôležité vedieť, že nik nekúpi auto bez skúšobných jázd čomu budete musieť venovať náležitý čas. Oceniť auto viete pár klikmi na iné inzeráty. Predaj by však nemal trvať dlhšie ako 90 dní, ak trvá je potrebné prehodnotiť cenu vozidla, spôsob a kanály predaja. Je potrebné vedieť, že pri predaji auta v bazári sa zbavujete zodpovednosti za chyby, kdežto pri predaji prostredníctvom inzerátu za chyby zodpovedáte Vy a to najmenej do jedného roka, v prípade ak ste sa nedohodli tak to budú dva roky. Nezabúdajte, že aj počas doby, kedy je vozidlo už v autobazáre máte zaň zodpovednosť a je potrebné zaň platiť povinné zmluvné poistenie. To nastane, ale iba vtedy, ak ste vozidlo neprehlásili do bazáru.

Pri predaji auta autobazáru je potrebné mať tieto náležitosti:

 • Kľúče aj tie náhradné
 • Servisnú knižku
 • Technický preukaz
 • Informácie o stave vozidla
 • Notárske overené splnomocnenie na prepis vozidla novému majiteľovi

Prihlásenie - odhlásenie vozidla

Pri predaji vozidla, prepisu alebo pri vyradení auta z evidencie vozidiel je potrebné oznámiť poisťovni tieto zmeny a požiadať o ukončenie poistnej zmluvy.

Pri prevode vozidla na iného majiteľa je potrebné zaslať spolu so žiadosťou o výpoveď aj Osvedčenie o evidencií s označením nového majiteľa.

V prípade vyradenia aj evidenciu o vyradení vozidla.

Ako pripraviť auto na zimu?

Letné horúčavy sú už konečne za nami a klesajúce denné aj nočné teploty väčšine motoristov našepkávajú, že nastáva čas pripraviť motorové vozidlo na chladnejšie obdobie roka. Načo nezabudnúť a načo je potrebné sa zamerať?

Pneumatiky

Prvoradou starosťou každého motoristu by mala byť výmena letných pneumatík za zimné. I keď sa môže zdať, že je priskoro hovoriť o prezutí na zimu, nedávne skoré sneženie vo svete hovorí inou rečou. Najmä pre tých, ktorí sa pohybujú aj v iných miestách než na juhu a juhozápade Slovenska. Zimné pneumatiky sú pre bezpečnosť premávky v zime veľmi dôležité. Neoplatí sa odkladať prezutie na poslednú chvíľu, keď budú pneuservisy zavalené prácou. Mesiac-dva navyše na jeseň zimným pneumatikám neuškodí a mierne vyššiu spotrebu možno vykompenzovať vhodným štýlom jazdy. 

Pozor na kvapaliny

Druhou dôležitou kategóriou, na ktorú je potrebné pred zimou myslieť, sú prevádzkové kvapaliny, najmä chladiace zmesy a zmes do ostrekovačov. Pri čoraz daždivejšom období sa letná zmes v ostrekovači minie rýchlo a odporúčame ju čo najskôr nahradiť jej zimným variantom. Bod tuhnutia chladiacej zmesi motora je potrebné nechať skontrolovať v servise. Hoci v súčasnosti výrobcovia dodávajú vozidlá so zmesou, ktorá odoláva výrazne nízkym teplotám, časom sa jej vlastnosti strácajú. Servis má výhodu aj v tom, že vodič sa môže s mechanikom poradiť.

Akumulátor

Väčšina novších vozidiel už používa bezúdržbovú batériu, v každom prípade odporúčame využiť návštevu servisu aj na kontrolu jej stavu a nabitia. Akonáhle pri nižších teplotách zistíte, že motor horšie štartuje, je lepšie batériu nabiť. V zime je rozhodne lepšie z času na čas absolvovať dlhšiu jazdu, nakoľko nízke teploty a časté štartovanie jej veľmi nesvedčia. Pokiaľ ide o batériu staršieho dátumu výroby, dlhšia jazda jej už nemusí pomôcť, alebo pomôže len krátkodobo.

Podvozok

Mnohé servisy, zväčša tie značkové, práve na jeseň ponúkajú motoristom zaujímavé akcie. Za výhodné ceny skontrolujú všetko, čo je podstatné v rámci prípravy na zimu. Pokiaľ akcia neobsahuje podvozok, odporúčame požiadať servis aj o kontrolu celkového stavu podvozku, predovšetkým bŕzd, geometrie, tlmičov, náprav, strún atď...

Stierače predné/zadné

S príchodom sychravého počasia nadobúdajú stierače čoraz väčší význam. Letné horúčavy gume neveľmi svedčia a pred zimou mnohí vodiči zisťujú, že im na skle zostávajú šmuhy. Investícia do nových gumičiek je príliš zanedbateľná v porovnaní s dôležitosťou dobrého výhľadu.

Pravda je, že zákon nepredpisuje povinnú výbavu pre zimu. V aute by jednoznačne mala byť škrabka na ľad, prípadne metlička na očistenie auta od snehu. Rozhodne odporúčame vždy očistiť celé auto nakoľko odletujúci sneh napríklad zo strechy môže ohroziť ostatných vodičov.

Jazdite opatrne / plynulo a vyhýbajte sa prudkému brzdeniu 

Myslite aj na brzdy, ktoré je nevyhnutné mať v stopercentnom stave, a nezabudnite ani na kontrolu brzdovej kvapaliny. V zimných mesiacoch sa snažte vyhýbať prudkému brzdeniu a vysokým rýchlostiam. Zrýchľujte plynulo, dodržiavajte väčšiu vzdialenosť medzi vozidlami a pri brzdení nerobte trhavé pohyby volantom. Ak cestujete na hory, vhod môžu prísť i snehové reťaze či vrecko plnené soľou alebo pieskom. Odporúčame si nasadzovanie reťazí nacvičiť v teple garáže alebo krytého parkoviska.

Štarovanie a zahrievanie motora v zime

V zime nenechávajte motor bežať na voľnobeh k  zahriatiu mu tým nepomôžete. Bez ohľadu na to, či máte benzínový alebo dieselový motor, najlepšie motor zahrejete pri plynulej jazde. Kým motor nie je zahriaty, odporúčame jazdiť v nízkych otáčkach a nevytáčať motor. Majitelia dieselových motorov by mali toto pravidlo dodržiavať o to dôslednejšie, že motory tejto konštrukcie sa zahrievajú pomalšie ako benzínové. Rovnako tak motory vybavené turbodúchadlom treba zahrievať citlivo a nedupať na plyn hneď po naštartovaní. Pri dodržiavaní uvedených jednoduchých pravidiel vám to motor vráti v podobe dlhšej živortnosti a spoľahlivej prevádzky.

Pozor na Filtre

Vhodné je nechať si skontrolovať napríklad klimatizáciu každý rok, nakoľko ochranná zmes proti tvorbe plesní má účinnosť približne jeden rok. Technik upozorňuje, že plesne sa tvoria predovšetkým vo výparníku, v ktorom je vlhké prostredie.

Ideálne je používať klimatizáciu aj v zime, lebo práve v čase, keď sa klimatizácia nepoužíva, sa systém zanesie plesňami oveľa rýchlejšie. Spustením chladenia po dlhšej prestávke sa na výparníku vyzráža vlhkosť a práve vtedy sa do kabíny začne šíriť veľmi intenzívny zápach. Pokiaľ klimatizáciu v zime bežne nepoužívate, je vhodné spúšťať ju na niekoľko minút aspoň raz, dvakrát mesačne. Aby sa zbytočne nezvyšovala spotreba, dá sa spustiť napríklad keď máte pred sebou dlhšie klesanie, ktoré prejdete so zaradenou rýchlosťou.

Zabezpečte si PZP poistenie online za 5 minút. Ako?

Jednoducho kliknite na tlačítko PZP za 5 minút a uzatvorte povinné zmluvné poistenie na auto, motorku, či nákladne vozidlo za pár minút.

PZP je platné ihneď po zaplatení.