Kontakt

PZP5.sk prevádzkuje INSIA Solutions s.r.o.

Sme obchodným partnerom INSIA SK s.r.o. zapísaného v registri NBS ako podriadený finančný agent od 03.01.2011 pod registračným číslom NBS 127035.

Insia Solutions s.r.o.

Zimná 2
Košice 040 23
IČO: 44005911

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21578/V

S priamou starostlivosťou za PZP5.sk pod registračným číslom NBS 133209.

Vladimír Nemčík

Tel.: 0911 322 252

Pošlite nám správu

Kontakty na poisťovne

Spoločnosť Insia Solutions s.r.o., spolupracuje na základe zmluvy o sprostredkovaní s nasledujúcimi poisťovňami čím zabezpečujeme Vašu pohodu, bezpečie a istotu na cestách.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Adresa Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava
Obchodný register spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Bratislava I.
IČO 35 901 624
Telefón 0800 122 222
+421 249 240 677 (zo zahraničia)
E-mail allianzsp@allianzsp.sk
URL adresa www.allianzsp.sk

Asistenčná služba:

Telefón 0800 122 222
+421 2 529 33 112 (pre klientov s Allianz Assistance)

Hlásenie poistnej udalosti:

Telefón 0800 122 222
+421 2 496 15 677 (zo zahraničia)
Osobne alebo poštou Nájsť pobočku
Prostredníctvom internetu Nahlásenie udalosti online

AXA poisťovňa, a.s

Adresa Kolárska 6
811 06 Bratislava
Obchodný register spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Bratislava I oddiel: Po, vložka č. 1576/B
IČO 36 857 521
Telefón 02 2929 2929
E-mail info@axa.sk
URL adresa www.axa.sk

Asistenčná služba:

Telefón 02 / 2929 2929
+421 2 2929 2929 (zo zahraničia)

Hlásenie poistnej udalosti:

Telefón 02 / 2929 2929
+421 2 2929 2929 (zo zahraničia)

ČSOB poisťovňa, a.s.

Adresa Vajnorská 100/B
831 04 Bratislava
Obchodný register spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.444/B
IČO 31 325 416
Telefón 0850 111 3030
E-mail infolinka@csob.sk
URL adresa www.csobpoistovna.sk

Asistenčná služba:

Telefón +421 2 444 500 50

Hlásenie poistnej udalosti:

Telefón +421 906 330 330
+421 912 611 612

Generali Slovensko poisťovňa, a.s.

Adresa Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
Obchodný register spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Bratislava I.oddiel: Sa, vložka č.1325/B
IČO 35 709 332
Telefón 0850 111 117
E-mail generali@generali.sk
URL adresa www.generali.sk

Asistenčná služba:

Telefón 0850 121 122
+421 2 59 33 22 66 (zo zahraničia)

Hlásenie poistnej udalosti:

Telefón 0850 111 117
+421 2 58 27 66 66 zo zahraničia

Genertel poisťovňa a.s.,

Adresa Panónska cesta 21
851 04 Bratislava
Obchodný register spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Bratislava I., oddiel: Po, vložka č.1878/B
IČO 36 869 511
Telefón 0850 555 555
E-mail samuel.martis@genertel.sk
URL adresa www.genertel.sk

Asistenčná služba:

Telefón + 421 2 32 78 42 84

Hlásenie poistnej udalosti:

Telefón 0850 555 555
+ 421 2 32 784 201 (zo zahraničia)

Groupama poisťovňa, a.s.

Adresa Miletičova 21
821 08 Bratislava
Obchodný register spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.3156/B
IČO 35 862 131
Telefón 0850 211 411
+421 2 208 54 208 (zo zahraničia)
E-mail info@groupamagarancia.sk
URL adresa www.groupama.sk

Asistenčná služba:

Telefón 02 / 208 54 504
+421 2 208 54 504 (zo zahraničia)

Hlásenie poistnej udalosti:

Telefón 02 / 208 54 208
+421 2 208 54 208 (zo zahraničia)

Komunálna poisťovňa a.s.,

Adresa Štefánikova 17
811 05 Bratislava
Obchodný register spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Bratislava I. oddiel: Sa, vložka č.3345/B
IČO 315 955 45
Telefón 0800 112 222
E-mail info@kpas.sk
URL adresa www.kpas.sk

Asistenčná služba:

Telefón 18 118
+421 2 6353 2236 (zo zahraničia)

Hlásenie poistnej udalosti:

Telefón 0850 111 566
+421 2 5262 7282 (zo zahraničia)

Kooperativa poisťovňa, a.s.

Adresa Štefanovičová 4
816 23 Bratislava
Obchodný register spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.79/B
IČO 00 585 441
Telefón 0800 120 000
E-mail info@koop.sk
URL adresa www.koop.sk

Asistenčná služba:

Telefón 18 118
+421 2 6353 2236 (zo zahraničia)

Hlásenie poistnej udalosti:

Telefón 0850 111 577
+421 2 572 81 670 (zo zahraničia)

Union poisťovňa, a.s.

Adresa Bajkalská 29/A
813 60 Bratislava
Obchodný register spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.383/B
IČO 313 220 51
Telefón 0850 111 211
E-mail union@union.sk
URL adresa www.union.sk

Asistenčná služba:

Telefón 0850 111 211
+421 2 2081 1811(zo zahraničia)

Hlásenie poistnej udalosti:

Telefón 0850 111 211
+421 2 2081 1811(zo zahraničia)

UNIQA poisťovňa, a.s.

Adresa Lazaretská 15
820 07 Bratislava 27
Obchodný register Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa Vložka číslo: 843/B
IČO 006 53 501
Telefón +421 2 57 88 32 11
E-mail poistovna@uniqa.sk
URL adresa www.uniqa.sk

Hlásenie poistnej udalosti:

Telefón 0850 111 400

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Adresa Karadžičova 17
825 22 Bratislava
Obchodný register spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okres. súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.444/B
IČO 31 383 408
Telefón 02 / 57 88 99 00
E-mail info@wuestenrot.sk
URL adresa www.wuestenrot.sk

Asistenčná služba:

Telefón PZP: 02 / 57 889 333
PZP: +421 2 57 889 333(zo zahraničia)
Havarijné: 02 / 57 889 777 (SR)
Havarijné: +421 2 57 889 777 (zo zahraničia)

Hlásenie poistnej udalosti:

Telefón 02 / 57 889 902
+421 2 57 889 902 (zo zahraničia)

Zabezpečte si PZP poistenie online za 5 minút. Ako?

Jednoducho kliknite na tlačítko PZP za 5 minút a uzatvorte povinné zmluvné poistenie na auto, motorku, či nákladne vozidlo za pár minút.

PZP je platné ihneď po zaplatení.